Skutečné Probuzení

9ti týdenní online výcvik jak udržitelně žít osvícený život v 21.století

Vedený mezinárodně vyhledávaným duchovním učitelem a mystikem Thomasem Hüeblem


Registrace na tento kurz ještě není spuštěná. Vyplněním formuláře vpravo nás však můžeš jednoduše požádát o přednostní informování o jeho zahájení.


Objev a osvoj si základní transformační postupy, nástroje a učení, pomocí kterých můžeš probudit a aktivovat svůj duchovní potenciál a žít jako plné vyjádření toho, kdo jsi, uprostřed tlaků a výzev každodenního života.

Pokud jsi už zažil/a jak chutná probuzení, v hloubi srdce znáš ten způsob žití, který je možný, a který na Tebe čeká, vždy když prolomíš ten hypnotický trans ega s jeho nekonečnými projekcemi a strachy. Když začneš žít pevně zakořeněná/ý v nekonečné svobodě, přítomnosti a pravdě Tvé skutečné Podstaty.

UPOZORNIT

Chceš být mezi prvními, kdo se dozví, že se tento kurz bude otevírat ? Jednoduše nám dej vědět kam Ti máme napsat:

Přesto však, a bez ohledu na to kolikrát jsi možná ochutnal/a blaženost takového probuzení, je největší duchovní výzvou naší doby integrovat a udržet tuto osvícenou hladinu vědomí i mimo meditační polštáře a podložku na cvičení jógy, „v zákopech“ skutečného života.

Je snadné pozorovat, jak nás stále rostoucí tempo a stres moderního života vytahuje z našeho centra a vrhá zpět do podmíněné a často neurotické, egoické mysli. Ale to, co si mnoho lidí neuvědomuje je, že existuje ještě větší překážka v tom žít autentický probuzený život v 21. století.

Ona totiž většina z nás jsme byli takříkajíc „podvedeni,“ v dobré víře, že duchovní praktiky, které byly navrženy před tisíci lety pro život v klášteře, jsou stále účinné v tom, že nás jsou schopny plně probudit i v naší postmoderní spotřebitelské kultuře a v technologiemi řízeném světě.

Evidentně tomu tak není.

Kdyby tyto starobylé tradice a praktiky byly opravdu vhodné, kde jsou všechny ty probuzené bytosti, které by tyto tradice měli vyprodukovat? Zamysli se nad tím do hloubky a začne to být zcela zřejmé.

Jistě, tyto starověké praktiky Ti pomohou uvolnit se, zrelaxovat a dají Ti větší pocit klidu a soustředění. Ale pokud se chceš skutečně probudit do plného vyjádření toho, kým opravdu jsi, nechají Tě pouze v tom chtít toho dosáhnout, nebo ještě hůř, „nasytí“ Tě jen do té míry, že se uspokojíš s usnutím na vavřínech.

A teď, my rozhodně nechceme „vylít vaničku i s dítětem“ a tvrdit, že tyto tisíce let staré tradice a zvyky nemají ohromnou hodnotu, protože prokazatelně mají.

Koneckonců stojíme na ramenou obrů, a každá tradice i praktika byla neocenitelným evolučním odrazovým můstkem, abychom se dostali tam, kde jsme dnes.

Ale to, co říkáme – a může to znít poněkud kontroverzně – je, že pouze tyto starověké praktiky už nejsou dostatečné na to, aby Tě uvolnili do Tvého plného potenciálu, zatímco Ty se neustále potýkáš s výzvami na „trhu“ našeho moderního světa.

Ale, pakliže je na výše uvedeném tvrzení ve skutečnosti jen trošku pravdy, pak otázkou zůstává …

Které postupy a techniky jsou pro dnešní dobu tedy ty nejúčinnější, abychom mohli žít autentický a trvale probuzený život v 21. století?

Zažij hluboce probuzeného duchovního učitele a podporu vědomého společenství praktiků tzv. „v přímém přenosu“, aby jste společně posunuly ještě dál to nejlepší co je v Tobě a pozvedli tak úroveň vědomí na našem světě.

Thomas Hüebl studoval všechny tradiční duchovní směry a strávil léta hledáním cesty k probuzení v ašrámech, aby si uvědomil, že praktiky které se tam naučil jsou v běžném žiotě neudržitelné. Destiloval tedy esenci toho všeho se záměrem soustředit se pouze na to nejpodstatnější, nejefektivnější a v moderním životě udržitelné. Díky tomu se stal jedním z předních žijících duchovních velikánů, kteří přinášejí nové světlo do této důležité oblasti. Je to mezinárodně proslulý mystik a duchovní učitel, za kterým lidé létají přes celou planetu. 

Pokud jsi už slyšel/a Thomase mluvit, pak víš, o čem mluvíme. A pokud Thomase ještě neznáš, pak se přichystej na skutečnou léčbu.

Je jednou z nejrychleji rostoucích hvězd v moderní spiritualitě, jak mezi praktiky, tak předními mysliteli. Jeho přístup k žití s „nohama pevně na zemi“, celostní spiritualita v kombinaci s jeho naprosto jednoduchou až průzračnou jasností a neúnavné odhodlání pomáhat druhým se plně probudit dělá Thomase jedním z nejvíce unikátních a poutavých učitelů naší doby.

Z jeho učení a skutečně efektivního přístupu k duchovní transformaci v každodenním životě, vyzařuje jasnost přítomnosti a dokonalý, nezkreslený přenos toho, co se skrze něj má zjevit.

Toto je skutečně vzácné zažít a uzřít!

Thomasův intuitivní styl výuky a práce s lidmi se prořezává k podstatě věci s lehkostí laserového paprsku.

CO OBJEVÍŠ V TĚCHTO 9ti MODULECH

V tomto 9-modulovém transformačním kurzu, Tě Thomas obratně provede základními duchovními dovednostmi a kompetencemi, které budeš potřebovat, abys v plnosti probudil/a a udržel/a rozšířenou přítomnost a vědomí i v rychle rozvíjejícím „tržišti“ našeho postmoderního světa.

Každé rozjímání a tréninková sekce bude harmonicky navazovat na další, takže si vyvineš kompletní a komplexní pochopení postupů, nástrojů a zásad, které potřebuješ k udržení Tvého probuzení v „reálném životě.“

Modul 1: Žití probuzeného života v moderním světě

Pěstování rovnováhy mezi klidem a pohybem

 • Objev, jak sám sebe neustále inovovat a „aktualizovat“ abys každý okamžik prožíval/a s pozorností
 • Vyvaž ty nejdůležitější, klíčové kompetence probuzeného klidu a pohybu ve všech oblastech života
 • Nauč se, jak pěstovat probuzený klid (transcendenci), bez ohledu na to, co se děje kolem Tebe
 • Nacvič si vědomé činy (akce), aby ses plně zapojil/a ve výzvách každodenního života
 • Proměň své priority z udržování se ve své zóně pohodlí, do pohroužení se do živého života
 • Nauč se, jak přijmout nepohodlí jako základní katalyzátor pro svůj duchovní vývoj

Modul 2: Průzračná komunikace

Umění probuzených vztahů

 • Nauč se, jak opustit své návykové ego-procesy a jasně vnímat energii druhých
 • Odstraň filtry ve svém vnímání a nauč se jak „číst“ realitu taková jaká je
 • Zjisti, jak udělat svou komunikaci vysokým uměním, které probouzí a inspiruje
 • Otevři nové úrovně svého vnímání, za hranicemi toho, co jsi kdy považoval/a za možné
 • Naučte se „průzračné komunikaci“ praktikám a cvičením, které můžeš používat kdykoliv
 • Zažij, jak se vytrácí příčiny problémů, které vnímáš ve svých vztazích
 • Objev, jak používat transparentní komunikaci k prohloubení a obohacení všechny tvých vztahů

Modul 3: Integrace stínů osobnosti

Integrování roztříštěných stránek Tvé osobnosti, pro vyjádření Tvého plného potenciálu

 • Staň se vědom/a svých stínů a nauč se s nimi obratně pracovat
 • Zjisti, jak se Tvůj přirozený potenciál může zablokovávat a nauč se jak jej osvobodit
 • Pochop, jak Tvé stíny sabotují Tvůj život a omezují Tvou duchovní evoluci
 • Dostaň se ke kořenům svých stínů, bloků a „symptomů“, abys je jednou provždy mohl/a vyléčit
 • Objev proč je pro nás, individuálně i kolektivně, tak podstatné vědomě pracovat na našich stínech
 • Staňte se plným ztělesněním toho, kým jsi – uzemněná/ý, jasná/ý a emocionálně vystředěná/ý
 • Zjisti, jak integrování stínů současně zvyšuje inteligenci a ruší nevědomé vzorce, které Ti životě tvoří problémy
 • Cvič malých skupinách „trojicích“ speciální praktiky, které pomáhají integrovat tvé stíny a zakořenit bdělost

Modul 4: Poslání Tvé Duše a jeho ztělesnění

Objevování vyššího smyslu svého života a jeho uvádění do souladu

s vyšší inteligencí

 • Zjisti, jak se uvést v soulad s vyšším vědomím a nechat ho vést Tvůj život
 • Zažij podstatu zasvěcení
 • Objev chybějící vazbu mezi uskutečněním a ztělesněním
 • Nauč se, jak ztělesňovat své realizace tak, že každá buňka Tvého těla vyzařuje tyto informace
 • Staň se majákem, proudem světla, které má být vyzařováno právě skrze Tebe a uváděj tak v život svůj duchovní vývoj
 • Začni jasně rozeznávat rozdíl mezi duchovním porozuměním a skutečným probuzením
 • Prohlub svou důvěru v intuici a ztělesnění vyšší úrovně vědomí

Modul 5: Nové My

Dotýkání se nekonečné, kosmické síly Stvoření

 • Nauč se, jak se otevřít do služby celku, za hranice, které preferuje tvé ego
 • Posuň se z egoického „co mohu dostat“ do osvíceného „co mohu dát“
 • Staň se přetékající velkorysostí, která vyživuje Tvé prostředí
 • Zažij transpersonální průlom spolu-tvoření ve skupině bez ega
 • Najdi zdravou rovnováhu mezi dáváním a přijímáním v závislosti na tom, kde se nacházíš ve svém duchovním vývoji
 • Napoj se na tvůrčí sílu Vesmíru a její přetékající proud radosti a moci
 • Rozpusť iluzorní moc ega a otevři se toku božské inteligence

Modul 6: Výzvy moderního života

Žijeme udržitelně mimo stres

 • Nauč se přesáhnout za hranice výzev každodenního života a překonávat stres a vyčerpání
 • Zjisti jak žít jako samodobíjecí zdroj energie, kde nepotřebuješ dovolenou kvůli odpočinku
 • Získej přístup k hlubší úrovni probuzené přítomnosti, která Ti umožní být v udržitelném energetickém toku a to hluboce léčivým způsobem

Modul 7: Porodní kontrakce globálního Vědomí

Zapřahujeme globální povědomí pro tvořivost a spolupráci

 • Pochop jak internet, komunikační technologie a nové možnosti komunikace mezi lidmi vytvářejí příležitost, která na této planetě ještě nikdy v historii nebyla
 • Zažij to, jak Tvůj vnitřní prostor může pojmout složitost globálního vědomí
 • Objev, jak nebýt atakován a paralyzován zvěrstvy a bolestmi z celého světa,  které na nás chrlí média na každém kroku
 • Nauč se jak využít svého povědomí o utrpení k vyšší účasti na vzniku vyspělejší kultury
 • Pochop, jak můžeme tvořit více sobě-odpovědných občanů, kteří jsou začátkem samosprávné demokracie

Modul 8: Dokonalost a umění meditace

Probouzíme se za hranice ega

 • Ponoř se hluboko do umění meditace a úrovní informovanosti mimo běžné vnímání Tvého ega
 • Nauč se překonávat formy a struktury svého těla, mysli a emocí
 • Objev, jak opustit a přestat se ztotožňovat s osobními a kolektivních vzorci uvažování, které omezují Tvé probuzení
 • Nauč se přesáhnout své hranice, takže s nimi můžeš pracovat, spíš než z nich vycházet a nechat se jimi omezovat
 • Probuď se nad úroveň, do které to doposud dotáhlo lidstvo po tisících letech své evoluce
 • Zažij vyšší úrovně svobody tím, jak překonáš své ego a otevřeš se novým dimenzím uvědomění

Modul 9: Základní mystické zásady pro probuzený život

Uvádíme se v soulad s posvátným, abychom tvořili život milosti a lehkosti

 • Nauč se základní principy (které běží na pozadí) jak se realita buduje od momentu k momentu
 • Objev duchovní poznání, které se propojují dávné tradice – od Kabaly k buddhismu
 • Pochop, jak se energie projevuje ve fyzickém světě – jak se něco tvoří z ničeho
 • Nauč se základní univerzální zásady, které pomohou toku Tvého života plynout s mnohem větší lehkostí a grácií
 • Zjisti, jak proměnit nezdravé „tření“ a stres ve svém životě do urychlovačů Tvé evoluce
 • Prozkoumej jak pracovat s mystickými principy a posílit jimi své skutečné probuzení

Co o Thomasovi říkají známé osobnosti

Thomas Huebl je výjimečný učitel, integrálně pevně zakořeněný a komunikačně obrovsky nadaný. Jeho kurz Skutečné Probuzení, je přesně ono – je to autentický přenos probuzené mysli. Důrazně doporučuji!

Ken Wilber

Integrální filozof a spisovatel

Thomas Hüebl je výjimečný, okouzlující učitel. Je mu dán tajemný dar pospojovat duše svých studentů, které posiluje na jejich cestě a odhaluje jim hlubokou pravdu. Miluji způsob, jakým k nám Thomas promlouvá z budoucnosti, zabývajíc se současností. Obrovsky ho obdivuji.

Barbara Marx Hubbard

proslulá futuristka, spisovatelka a řečník

Thomas Huebl je učitel, který dosáhl mistrovství v interaktivním probouzení. Jeho dar v tom vést lidi do probuzeného společného prostoru je velkým přínosem pro současný duchovní svět.

Sally Kempton

duchovní učitelka a spisovatelka

A co říkají jeho studenti

Thomas je „to pravé.“ Mám s ním vždy pocit, že jsem v Boží přítomnosti. Navíc nás vyzývá k tomu, abychom rozvíjeli naše schopnosti a smysly dosáhnout hlouběji do prostoru My. Miluji jeho smysl pro humor i malé skupiny, trojičky, ve kterých vede k procvičování hluboké práce, kterou Thomas nabízí.

Michale Ray

student kurzu Skutečné Probuzení

Jaká úleva narazit na učitele, který se pevně drží v transcendentálním prostoru známým jako osvícení, ale pracuje s lidmi také na jejich osobní a mezilidské úrovni. Má neuvěřitelný dar čtení energetických polí lidí a schopnost efektivně komunikovat to, kde je energie zablokovaná. Celý tento přístup vede k tomu, že energetické pole skupiny se drží ve „vyšší inteligenci“, takže jeho zaměření v setkáních nevychází z jeho individuálního stavu. To je zcela odlišný přístup od mnoha učitelů, se kterými jsem se setkal, kteří chtějí prezentovat sami sebe jako hlavní událost, spíše než podněcovat ke spolutvoření společného pole.

Thomasův přístup mi otevřel dveře, abych se mohl vrátit a začít hledat a jednat v oblastech mého osobního rozvoje, která byly zaseknuté, oblastí, kterých jsem nebyl nijak zvlášť vědom. Od toho co jsem ho potkal, se mi podařilo opustit mé připoutání k ne-duálním stavům a získal jsem ochotu se vrátit a pracovat na osobních problémech. Zdá se, že výsledkem tohoto procesu se mi začaly otevírat hlubší prostory, které se neustále otevírají. Jsem velmi vděčný za to, že jsem narazit na tuto příležitost.

Petr

student kurzu Skutečné Probuzení

Zde je to co získáš

Devět 60min+ lekcí, vedených Thomasem Hüeblem

Zažij vzácnou příležitost být mentorován a vyučován jedním z nejvíce vyhledávaných a milovaných duchovních učitelů dneška, přitom z pohodlí Tvého domova. Každá lekce Ti do hloubky pomůže vytvořit a začlenit získané poznatky, dovednosti a schopnosti, abys probudil/a svůj plný duchovní potenciál.

Devět do češtiny plně přeložených audio nahrávek těchto lekcí, ke stažení v mp3

které si můžeš stáhnout jako mp3 v HD kvalitě pro pozdější poslech a takto si je snadno můžeš přehrávat kdykoliv a kdekoliv z tvého smartphonu, v autě i či doma, opakovat a připomínat si je.

w

Devět 30+ minutových interaktivních výcviků

Vedených Thomasem nebo jeho zkušenými senior studenty. Na těchto tréninzích, které následují po každé výuce, budeš v naprosté intimitě skupiny sdílet a procvičovat probíranou látku, praktiky a cvičení.

Po každé lekci tak máš okamžitě možnost získat odpovědi na Tvé otázky a procvičit si související cvičení. To vše s cílem urychlit integraci získaných informací a praktik a osvojit si co nejdříve schopnost uvádět vše do praxe.

Komunitu stejně naladěných duší jen na klik daleko

Nedílnou a vysoce hodnotnou součástí kurzu je komunita stejně naladěných duší, ze které často vyrůstají doživotní přátelství. Proto nabízíme prostor a technologie k online setkávání, abychom podpořili příležitosti zeptat se na další otázky, komunikovat se svými souputníky, navzájem se inspirovat, získat přístup k dalším zdrojům a prohloubit tak ještě víc své zážitky.

Nebývalá příležitost probudit se k hlubšímu životu

My v Evoluční Proměně se cítíme hluboce poctěni, že se Thomas rozhodl být naším exklusivním partnerem v tomto on-line kurzu. Je to skutečně vzácná příležitost učit se přímo od hluboce probuzeného učitele a spojit se s globální komunitou stejně naladěných myslí a srdcí, kteří podstupují tuto důležitou rozvojovou práci na sobě.

Vzhledem k tomu, že Thomas (původem z Německa) žije v současné době v Izraeli, není schopen nabídnout své jedinečné učení do mnoha částí světa. Prostřednictvím tohoto mocného online formátu tedy nejen ušetříš čas a peníze na náklady osobního setkání s Thomasem (plus cestovné, ubytování a stravování, které by stálo tisíce Kč), ale budeš moci těžit z „přímého přenosu“ jeho neuvěřitelného moudra z pohodlí svého domova a ve svém vlastním tempu!

Pokud to myslíš vážně se svým duchovním rozvojem a žitím života, kvůli kterému jsi zde, dlužíš sobě, ale i světu, abys využil/a této příležitosti.

Příslib zakladatele Evoluční Proměny

Jako zakladateli Evoluční Proměny v Čechách je pro mě nejdůležitější si být jistý, že v tomto kurzu zažiješ ty nejlepší zážitky, na které budeš vždy s láskou vzpomínat. Sám považuji za správné, když jsou mé očekávání, jako zákazníka, nejen naplněny, ale překonány. Vstoupíme-li tedy do kontaktu, počítej prosím s tím, že s Tebou budeme konzultovat výsledky naší práce a zajímat se o Tvé nápady jak ji zlepšit, aby byla přístupná ještě více lidem.

Mým dlouhodobým cílem s Evoluční Proměnou je totiž proměnit tohle srdce Evropy v ráj na Zemi. A rozumím tomu, že abychom toho dosáhli, nesmíme se v naší práci spokojit s ničím menším než dosahováním excelence v tom co nabízíme a jak to děláme. Proto v případě jakékoliv potřeby se na mě kdykoliv můžeš obrátit na podpora@evolucnipromena.czJako důkaz, že výše zmíněné myslím vážně, Ti osobně ručím za následující garance.

Tvá 100% spokojenost je GARANTOVÁNA

VÝSLEDKY

Předkládáme jen to nejlepší, na co jsme v životě narazili a co jsme osobně prozkoumali a zažili

KVALITA

Informace, které šíříme jsou jen zdravé, konstruktivní a pochází pouze od nejuznávanějších a následovaných autorit, společensky hluboce respektovaných lidí

SPOKOJENOST

Naše kurzy pomáhají ke skutečně trvalým výsledkům a mají obrovský celosvětový ohlas a příkladné hodnocení těch, kdo jimi prošli.

VRÁCENÍ PENĚZ

Pokud tento kurz nebudeš přímo milovat, nebo budeš cítit, že neodpovídá Tvým potřebám, dej nám prosím vědět do 14 dnů od zakoupení kurzu a my Ti s radostí peníze vrátíme.

Víc o Thomasovi

Thomas Hüebl je mezinárodně uznávaný současný duchovní učitel se schopností absolutní průzračnosti, vcítění a osvětlení. Jeho práce integruje esence moudrostí velkých tradic, moderního vědeckého poznání a jeho vlastní osobní cesty. Díky dokonalému přenosu sdělení následovaným tréningem přednášené látky, vede lidi k hlubší úrovni sebe-uvědomění a přijetí osobní odpovědnosti.

Jeho metody nabízejí radikální proměnu egoického světonázoru, otevření přístupu k hlubokému prožívání života, autentického vyjádření, službu a sladění se absolutnem.

Thomas v roce 2008 založil akademii Vnitřních věd, kde vytvořit prostor pro zkoumání současného mysticismu a přispívá tak ke kultuře probuzení. Programy Akademie jsou zaměřeny na osobní proměny a aktivní zapojení se do globálních výzev, kterým lidstvo čelí v dnešním postmoderním světě.

Thomas také pořádá každoroční letní Festival Oslavy Života v severním Německu, stejně jako jiné velké akce věnovaná léčení kolektivních stinných stránek, zejména pokračující kulturní trauma Německa z jeho nacistické éry.

Thomas svůj život zasvětil zkoumání vědomí a podpoře lidí na celém světě v jejich vlastních cestách. Jeho společníci a studenti oceňují jeho unikátní dar vidění hluboko do jiných, spolu s jeho obrovskou kapacitou pro podporu ostatním v odhalované, efektivní a prakticky vyjadřované nadčasové moudrosti.

7 nejčastěji kladených otázek (FAQ)

Pro koho je tento kurz určený?

Tento kurz hluboce doporučujeme každému, kdo nějak rezonuje s výše popsaným, nebo aspoň jeho částmi. Kdo si je vědom/a existence duchovní složky života, cítí potřebu a volání po rozvoji v tomto směru, má v něm už nějaké zkušenosti a zážitky, ale kdo také poznal, jak těžké je udržet si svou bdělost ve shonu každodenního života.

Co konkrétně mi to přinese?

Znalost funkčních a efektivních praktik, postupů a náhledů jak se dostávat a udržovat v bdělosti a jistotu ve své schopnosti je používat. Po projití tímto kurzem se Tvůj život může skokově a nenávratně proměnit ty začít prožívat svůj život ve svém plném potenciálu, žít a užívat si příběh, kvůli kterému jsi zde a inspirovat a rozvíjet tak své okolí.

Čím se tento kurz liší od ostatních?

Tento kurz je výjimečný tím, jakým způsobem v něm Thomas nabízí extrakt moudra hlavních duchovních tradic světa, které jsou však vysvětlovány extrémně jednoduchým a přitom konzistentním způsobem a navíc je v kurzu kladem velký důraz na integraci tohoto moudra žáky, a to nejen zodpovídáním vyplývajících otázek, ale i interaktivním a efektivním procvičováním probírané látky, pomocí k tomu vytvořené online technologie.

Za jak dlouho mohu očekávat, že se dostaví výsledky?

Existuje mnoho různých vlivů, které ovlivňují rychlost a úspěšnost zavádění nových poznatků do každodenního života. Souvislosti osobního života, pracovního, ale hlavně míra pozornosti a energie, kterou do toho žák vloží. My můžeme jen ukázat cestu, být citlivým průvodcem, ale projít cestu může pouze každý sám.

Získám nějaké potvrzení o absolvování kurzu

Dovolíme si odtušit, že formální potvrzení o projití tohoto kurzu nebude to, o co budete mít na jeho konci zájem. Nicméně, protože je naším cílem vybudovat z Evoluční Proměny spolehlivou a prestižní značku v oblasti osobního rozvoje a připojit ji i v tomto ohledu do světové sítě ověřených agentur tvořících budoucnost, můžete získat na vyžádání Certifikát o absolvování kurzu Skutečné Probuzení. Naší snahou a závazkem je, aby to byl dokument, který by jste si chtěli vzít společně s vašimi rodinnými fotkami z hořícího domu…

Jak si mohu být jist/a, že moje registrace proběhla v pořádku a jsem řádně přihlášen/a?

Po správném vyplnění registračního formuláře a dokončení 2-fázového přihlašovacího procesu vedeného skrze emaily, Ti přijde na uvedenou emailovou adresu potvrzovací email o zařazení do kurzu. O všem následujícím budeš námi informován/a opět skrze email.

Jaké jsou možnosti slev nebo splátek?

Toto vychází z aktuálních vyhlášení, které probíhají vždy před kurzem na první hodině zdarma. Zabýváme se však možnostmi poskytování slev studentům a důchodcům. O veškerém vývoji jakýchkoliv možností aktivně informujeme všechny, kdo se přihlásili k odběru informací, inspirace a jiné komunikace před zahájením kurzu.

Tento summit pořádá

log_evo_barvy_final_samo01-300x88

ve spolupráci s:

shift_logo_white-hires-300x101


2016 The Shift Network Czech s.r.o.|podpora@evolucnipromena.cz|Obchodní Podmínky|Ochrana Soukromí